Biker's Shuffle

Biker's Shuffle
Music: The Bikers Shuffle "Album: Feet Don't Fail Me Now"
Choreographer: Big Mucci
Instructional Video: http://youtu.be/L9ggS1y4_N8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// //